Szura Bruni

Szura Bruni
Szura Bruni

Szura Bruni

Artes Liberales
Uniwersytet Warszawski

Praca magisterska w ramach Filozofii UW na temat transkulturowych aspektów doświadczeń mistycznych, z naciskiem na dynamikę transracjonalizmu i samotranscendencji świadomości.

Szura Bruni – Transkulturowe wymiary samotranscendencji świadomości