Agnieszka Kłopotowska

Agnieszka Kłopotowska

dr inż. arch. Agnieszka Kłopotowska Absolwentka WA PB, praca dyplomowa magisterska pt.: Młodzieżowe Centrum Kultury „Pod Amfiteatrem”, pod kier. dr inż. arch. G. Dąbrowskiej – Milewskiej (Nagroda Prezydenta Miasta Białegostoku za Najlepszy Dyplom Roku, 1996). W 2006 r. na Politechnice Krakowskiej obroniła pracę doktorską pt.: Osiedle Strzeżone – nowy model zamieszkiwania, przygotowaną pod kier. dr hab. inż. arch. Marii Misiągiewicz (główna Nagroda Ministra Budownictwa i Transportu za Najlepsze Prace […]