W objęciach biofilii. Emocjonalny komponent percepcji środowiska przyrodniczego – dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof KUL, Anna Głowik

Hipoteza biofilii, sformułowana przez Ericha Fromma (1973) oraz spopularyzowana przez E. O. Wilsona (1984), przedstawia wyjaśnienie postawy pozytywnie waloryzującej różne aspekty relacji człowieka do środowiska przyrodniczego. W ramach tej hipotezy zostaną zinterpretowane wyniki badań empirycznych przeprowadzonych z użyciem metod narracyjnych w trzech grupach badawczych zróżnicowanych pod względem obszaru i intensywności kontaktu respondentów ze środowiskiem przyrodniczym. Kluczowym elementem analiz będzie charakterystyka komponentu emocjonalnego w percepcji środowiska.

 

Wilson, E.O. Biophilia, Cambridge, Ma.: Harvard University Press, 1984 Kellert, S.R. and Wilson, E.O. (eds.) The Biophilia Hypothesis. Washington, D.C.: Island Press, 1993

 

Zbigniew Wróblewski

Anna Głowik