2018uczestnik

Agnieszka Walczak-Skałecka

Doktorantka Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS na kierunku Nauki o poznaniu i komunikacji społecznej. Obszar zainteresowań koncentruje się na mechanizmach (neurobiologicznych i psychologicznych) stojących za skuteczną komunikacją i budowaniem marki (a w szczególności marki osobistej) oraz granicach przenoszenia konceptów z zakresu zarządzania marką produktową i korporacyjną na markę osobistą – człowieka. Autorka książki “Silne marki osobiste zmieniają świat”.