2018uczestnik

Magdalena Łata

W pracy naukowej podejmowałam zagadnienie teorii lingwistyki kognitywnej (metonimii, metafor i amalgamatów pojęciowych) w kontekście interpretacji kompozycji malarskiej na przekładzie obrazu Jacka Malczewskiego, czego owocem jest ten artykuł.