Mira Zyśko

Studentka drugiego roku kognitywistyki UMCS. Członkini Koła Kognitywistyki UMCS, biorąca czynny udział w konferencjach organizowanych na wydziale i innych wydarzeniach popularyzujących kognitywistykę. Moje aktualne zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim neurobiologiczne podstawy zjawisk poznawczych, szczególnie zagadnienie lateralizacji mózgu, ale również problemy mające źródło w psychologii poznawczej, takie jak zagadnienie wartości poznawczej intuicji (mimowolnego uczenia się, myślenia nieukierunkowanego i wiedzy milczącej), którego to dotyczyć będzie moja praca licencjacka.