Robert Mirski

Robert Mirski
Robert Mirski

Robert Mirski

Jestem doktorantem na Katedrze Teorii Poznania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i zajmuję się kognitywistyką. Obecnie pracuję nad rozprawą doktorską poświęconą teoretycznym problemom badań nad poznaniem społecznym (teoria umysłu). W szerszym sensie interesuję się poznaniem ucieleśnionym, usytuowanym, oraz podejściem systemowym do rozwoju poznawczego. Jako magistra filologii angielskiej ciekawi mnie przede wszystkim rola kultury i języka w poznaniu i rozwoju poznawczym. Prowadzę także ćwiczenia poświęcone architekturze umysłu na kierunku Kognitywistyka.
Oprócz pracy naukowej jestem nauczycielem języka angielskiego w jednej z lubelskich szkół językowych. Tłumaczę również teksty naukowe z polskiego na angielski i odwrotnie. Niewątpliwie nauczanie języka inspiruje i informuje moją pracę naukową oraz wpływa na mój pogląd na poznanie, wiedzę i psychologiczną rolę języka; rodzaje błędów, czy trudności w przyswajaniu wiedzy i nabywaniu zdolności językowych, które na co dzień obserwuję, dostarczają mi dodatkowego wglądu w tajemnicę umysłu.
Obok filozofii, dwie czynności pochłaniają mnie bez reszty – rysunek oraz gry komputerowe. Szarą codzienność zaprawiam także zamiłowaniem do literatury – zarówno pięknej, jak i science fiction.

 

Robert Mirski – Dziecięce rozumienie umysłu