Fabio Squeo

Ukończyłem studia filozoficzne na Uniwersytecie Bari Aldo Moro” i uczestniczyłem jako relator w nastepujacych konferencjach:

  • LX Tydzień Filozoficzny (2018). Sesja studencko-doktorancka, z referatem pod tytulem: Abbyss and exposure: two constitutive forms of the free experience of man in existence.
  • Ogólnopolska Konferencja Kognitywistyczna “Czas na Umysł” (2019) organizowana przez Koło Naukowe Studentów Kognitywistyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II : Transhumanism and the z rrcoming of the indefinite
  • LXI Tydzień Filozoficzny (2019). Sesja studencko-doktorancka z referate zatytulowanym:  Rethinking the transhuman without forgetting the nostalgia of the metaphysical tradition
  • X Międzynarodowym Interdyscyplinarnym Seminarium Naukowym “IDEE – CZŁOWIEK – FILOZOFIA”, tytul referatu: The transhuman: new perspectives of encounter between freedom and automatisms.

 

Mój projekt naukowy odbywa się pod znakiem konceptualizacji transludzkiego, triadycznego związku, w którym inteligencja-świadomość ludzka rozwiązuje się w kulturze antropocentrycznej. Moją dziedziną zainteresowań jest teoreza i etyka, analiza człowieka w jego technocentrycznej ewolucji, nie zapominając o podstawowych cechach klasycznej ontologii.