Czas na umysł. Zaproszenie

Ogólnopolska Konferencja Kognitywistyczna organizowana przez Koło Naukowe Studentów Kognitywistyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Czas na umysł

to Ogólnopolska konferencja organizowana jest przez Koło Naukowe Studentów Kognitywistyki KUL i skierowana jest do młodych naukowców i uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Serdecznie zapraszamy studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych do wzięcia udziału w konferencji pt. Czas na umysł, która odbędzie się w dniach 28 lutego i 1 marca 2019 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarnych wykładów oraz warsztatów obejmujących takie dyscypliny jak kognitywistyka, nauki społeczne, filozofia, psychologia ewolucyjna, retoryka, językoznawstwo, kognitywistyka sztuki, antropologia, neuroetyka oraz neurobiologia. Uczestnicy mają możliwość prezentacji wyników własnych badań empirycznych lub przedstawienia teoretycznego przedmiotu zainteresowań.

Warunkiem udziału w konferencji jest zgłoszenie uczestnictwa poprzez kwestionariusz online.

Więcej na http://umysl.kul.pl.