Adam Wasążnik

mgr Adam Wasążnik

Wydział Filozofii i Socjologii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Studiowałem filozofię (logikę) i ekonomię (szczególnie teorię gier). Na co dzień zajmuję się tworzeniem gier edukacyjnych w e-learningowym projekcie Politechniki Warszawskiej, jestem też aktywnym uczestnikiem spotkań Monsoon Group, gdzie pracuję nad projektami gier planszowych. Choć ta praktyczna działalność nie ma charakteru naukowego, jest blisko związana z dziedziną kognitywistyki i stanowi wyśmienitą okazję do prowadzenia obserwacji. Obecnie studiuję na pierwszym roku studiów doktoranckich nauk o poznaniu i komunikacji na UMCS.

Adam Wasążnik – Gra jako element metody badawczej