Bartłomiej Kokoszka

Student kognitywistyki

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Zastępca prezesa Koła Naukowego Studentów Kognitywistki Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego oraz członek Koła Naukowego Studentów Collegium MISHuS, współorganizator
spotkań dla studentów w KUL CAN: Centrum Aktywizacji Osób z Niepełnosprawnością,
członek dream teamu kamerzystów obsługujących konferencje na Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim, początkujący programista, miłośnik robotyki i nowinek technicznych.