Damian Adamowicz

Damian Adamowicz
Damian Adamowicz

Założyciel i Prezes Koła Naukowego Kognitywistów Uniwersytetu w Białymstoku od 2015 roku. Główny autor strony internetowej Koła Naukowego Kognitywistów UwB, na której publikowane są tłumaczenia najnowszych artykułów naukowych oraz eseje własne (http://knk.uwb.edu.pl). Aktywnie uczestniczy w promocji kierunku “kognitywistyka i komunikacja” w Białymstoku. Jest współorganizatorem “Spotkań z Kognitywistyką” – ogólnouczelnianego, cyklicznego wydarzenia naukowego organizowanego w Białymstoku oraz organizatorem spotkań kognitywistycznych pt. “Dyskusje Otwarte Koła Naukowego Kognitywistów”. Aktywnie uczestniczy w konferencjach: Kognikacja 2016, 2017 w Pobierowie (Uniwersytet Szczeciński), Zderzenia Poznawcze 2016, 2017 w Warszawie (Uniwersytet Warszawski), StudentCon 2016 (Białystok). Przygotowuje konferencję kognitywistyczną w Białymstoku, która odbędzie się wiosną 2018 roku. Wśród zainteresowań badawczych wymienia między innymi zastosowanie badań z zakresu estetyki neurokognitywnej w szeroko rozumianej produkcji muzycznej oraz zagadnienie zjawiska przeniesienia zdolności poznawczych, co będzie stanowiło jego temat wystąpienia na tegorocznej Letniej Szkole Kognitywistyki.

Damian Adamowicz – Przeniesienie zdolności poznawczych w grach wideo