Mateusz Hohol

Mateusz Hohol
Mateusz Hohol

Dr Mateusz Hohol opublikował książki “Foundations of geometric cognition” (Routledge, 2020), “Umysł matematyczny” (z B. Brożkiem, CCPress, 2014) i “Wyjaśnić umysł: Struktura teorii neurokognitywnych” (CCPress, 2013) oraz wiele artykułów naukowych, m.in. w czasopismach, takich jak Psychological Research, Frontiers in Behavioral Neuroscience, PeerJ, Frontiers in Psychology, Foundations of Science, Theory & Psychology, Journal of Computational Neuroscience, Scientific Reports. Jest współredaktorem kilku książek, np. “The concept of explanation” (CCPress, 2017), oraz numerów specjalnych czasopism Theory & Psychology (2019) oraz Synthese (2020). Jest członkiem European Society for Cognitive Psychology, Mathematical Cognition and Learning Society, Komisji Filozofii Nauk Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego. Laureat Nagrody Naukowej Polityki, Stypendium “Start” Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Pełna lista publikacji dostępna jest na stronie internetowej www.hohol.pl.

 

Matematyka w metaforach? O perspektywach i granicach wyjaśniania pojęć matematycznych za pomocą teorii metafor kognitywnych – Mateusz Hohol