Michał Obidziński

Michał Obidziński
Michał Obidziński

mgr Michał Obidziński

Od drugiego roku studiów magisterskich (2012) udzielam się naukowo, regularnie prowadząc badania z zakresu psychologii poznawczej (główne tematy: pamięć śladów formy i treści, pamięć kontekstu, fałszywe wspomnienia, funkcje wykonawcze).

W roku 2017 prowadziłem ćwiczenia z zakresu psychologii poznawczej na UKSW, dla dwóch grup studentów pierwszego roku psychologii na UKSW.

Wystąpienia na konferencjach:

  • Umysł-Decyzje-Zachowania „Fałszywe wspomnienia – Źródła, wywoływanie i ich wpływ na zachowanie człowieka”;
  • Badania doktorantów jako krok rozwoju nauki „Reprezentacja wiedzy w systemach wykorzystujących metody sztucznej inteligencji” oraz
  • „Modele Wielomianowych Drzew Przetwarzania w badaniach nad pamięcią”;
  • Umysł w świecie znaków „Znaczenie dostępności ogólnych zasobów poznawczych oraz specyficznych procesów wykonawczych dla skuteczności łączenia zapamiętanych informacji z kontekstem”;
  • X zjazd Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego „Czy lepsza pamięć detali percepcyjnych bodźców prezentowanych pomaga w wykluczeniu dystraktorów?”;
  • Interdyscyplinarne spotkanie na Uczelni Łazarskiego „Sztuczna inteligencja w rozrywce: Kaprys, czy realna ludzka potrzeba”.

Publikacje naukowe z dziedziny psychologii poznawczej: „Executive Resources and Item-Context Binding: Exploring the Influence of Concurrent Inhibition, Updating, and Shifting Tasks on Context Memory” (Advances of cognitive psychology) oraz “Teoria rozmytego śladu. Prezentacja modelu i możliwych jego zastosowań w odniesieniu do problematyki wychowania” (Fides et Ratio).

Michał Obidziński – Teoria rozmytego śladu, koncepcja i metody pomiarowe