Zuzanna Reszka

Aktywne uczestnictwo w konferencji naukowej Czas na Umysł 2.0, na którą został przygotowany poster zatytułowany: Depresyjny realizm – psychologiczny fakt czy filozoficzny mit? Uczestnictwo w zajęciach fakultatywnych z przedmiotu Filozofia dizajnu, na które został napisany esej na temat afektywnych afordancji w zaburzeniach depresyjnych i schizofrenii. Uczestnictwo w IV Letniej Szkole Kognitywistyki 2020. Interesuje mnie neurobiologia emocji oraz psychologia twórczości.