Akademickie Wirtualium – Sidey Myoo

„Akademickie Wirtualium” to filmowa, wirtualna i naznaczona historycznie podróż po Academia Electronica, która powstała w 2007 w wirtualnym świecie Second Life i trwa do dzisiaj, a od 2022 istnieje również w świecie AltSpaceVR. Podczas prezencji zaprezentowano zmieniającą się Academicką przestrzeń, co dotyczy głównie kilkunastu przestrzeni edukacyjnych – wirtualnych auli, w których od 2008 odbywały się oficjalne akademickie kursy prowadzone przez wykładowców z różnych ośrodków akademickich w Polsce. Przeprowadzane były także wystąpienia w cyklach: Od Studentki/a do Profesorki/a oraz w ramach wystąpień międzynarodowych Science Beyond Borders – The Global Academia Electronica. Wygłoszono tu szereg referatów konferencyjnych, w tym na ogólnopolskich i międzynarodowych kongresach, jak również zorganizowano kilka konferencji. W 2012 odbyła się tu pierwsza w Polsce publiczna obrona rozprawy doktorskiej oraz pierwszy egzamin licencjacki (2012) i magisterski (2015) w sieci. Od 2015 w Akademii działa bot przeprowadzający egzamin testowy. W 2020 odbyło się tu pierwsze w Polsce publiczne wystąpienie konferencyjne przy użyciu Oculusa.

Prezentacji towarzyszą cytaty ze światowej literatury opatrzone komentarzami i krótkimi analizami dotyczącymi rzeczywistości wirtualnej. Ta wirtualna, naukowo-sentymentalna podróż jest krótkim podsumowaniem działalności Academia Electronica z zaproszeniem do jej odwiedzenia lub wygłoszenia wykładu, jak również przeprowadzenia kursu.

 

Michał Ostrowicki (Sidey Myoo)