Myślenie – sieć – logika. Sieć pełna znaczeń a sztuczna inteligencja – Piotr Kulicki

Piotr Kulicki

Katedra Podstaw Informatyki, Instytut Filozofii KUL

Punktem wyjścia rozważań będzie przyjrzenie się koncepcji symbolicznej sztucznej inteligencji, gdzie sztuczne systemy wzorowane są na świadomych procesach myślowych człowieka. Aby tego rodzaju system zbudować potrzebne są z jednej strony reguły rozumowania, z drugiej zaś odpowiednio zapisany zasób informacji stanowiących przedmiot rozumowania. Powstanie rozległych sieci komputerowych, w których w sposób rozproszony umieszczane są ogromne zasoby informacji, otwiera nowe perspektywy dla automatycznych systemów wnioskujących, gdyż potencjalnie mogą skorzystać z wiedzy zapisanej w sieci. Przeszkodą do pokonania jest jednak sposób zapisu informacji. Czołowym rozwiązaniem jest sieć pełna znaczeń (ang. semantic web). Przedstawione zostaną główne idee i problemy takiej sieci oraz zastosowany w niej sposób reprezentacji wiedzy. Na koniec postawione zostanie pytanie o to w jakim stopniu sieć pełna znaczeń może zrealizować wizję symbolicznej sztucznej inteligencji.