Mózgowe korelaty reakcji mimicznych- od zarażania ruchowego do empatii – dr hab. Krystyna Rymarczyk

Kiedy:
9 wrzesień 2021@10:00 – 11:00
2021-09-09T10:00:00+02:00
2021-09-09T11:00:00+02:00

Reakcje mimiczne (ang. facial mimicry) to występujące mimowolnie, automatyczne ruchy mięśni twarzy, powstające w wyniku naśladowania ekspresji mimicznych innych. Tak przykład uśmiech zazwyczaj odwzajemniamy uśmiechem. Jedno z istotnych pytań odnoszących się do zjawiska emocjonalnych reakcji mimicznych dotyczy mechanizmu ich powstawania. Hipoteza tzw. mimicznego sprzężenia zwrotnego (ang. facial feedback hypothesis), zaproponowana ponad sto lat temu przez Theodora Lippsa zakłada, że reakcje mimiczne powstają dwuetapowo. Jako pierwsze zachodzi naśladowanie ruchowe obserwowanej ekspresji mimicznej, a następnie w wyniku sprzężenia zwrotnego – aktywacja stanu emocjonalnego korespondującego ze spostrzeganą emocją. W trakcie wykładu, w oparciu o wyniki badań własnych z wykorzystaniem jednoczesnej rejestracji sygnału EMG i sygnału BOLD, odpowiemy na pytanie czy emocjonalne reakcje mimiczne są wynikiem wyłącznie ruchowego naśladowania, czy też powstają w wyniku ruchowego i emocjonalnego zarażania oraz czy sieć struktur mózgowych zaliczanych do tzw. Systemu Neuronów Lustrzanych (ang. mirror neuron system, MNS) stanowi mózgowe podłoże automatycznych rekacji mimicznych.

Krystyna Rymarczyk