Krystyna Rymarczyk

dr hab. Krystyna Rymarczyk, prof SWPS

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Profesor Uniwersytetu Społeczno-Humanistycznego SWPS pracująca w Katedrze Psychologii Poznawczej i Behawioralnej Wydziału Psychologii SWPS w Warszawie. Doktor nauk biologicznych, psycholog ze specjalizacją w zakresie neuropsychologii. 

 

Wśród jej zainteresowań naukowych znajdują się zagadnienia powstawania reakcji mimicznych, mózgowej organizacji procesów emocjonalnych. W swoich badaniach wykorzystuje takie metody jak funkcjonalny rezonans magnetyczny(fMRI) oraz elektromiografię powierzchniową mięśni twarzy (EMG). 

 

Jest autorką wielu publikacji, wystąpień konferencyjnych i popularnonaukowych. 

 

Wśród jej zainteresowań naukowych są reakcje mimiczne, mózgowa organizacja procesów emocjonalnych, w tym rola dynamiki oraz poziomu empatii w percepcji ekspresji emocjonalnych, neurobiologiczne podłoże rozwoju człowieka, mózgowe podłożem zaburzeń neurorozwojowych oraz mechanizmami plastyczności mózgowej. Pracowała w Pracowni Psychofizjologii w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN w Warszawie otrzymując tam Srebrny Medal nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Mózgowe korelaty reakcji mimicznych- od zarażania ruchowego do empatii – dr hab. Krystyna Rymarczyk