Maja Białek

dr Maja Białek

Uniwersytet w Białymstoku

Dr Maja Białek pracuje w Instytucie FIlozofii Uniwersytetu w Białymstoku; specjalizuje się w ucieleśnionym i fenomenologicznym podejściu do filozofii umysłu, a szczególnie do filozofii psychiatrii. Fascynuje się umysłami zwierząt, zarówno w teorii, jak i w praktyce.

 

 

 

Emocje zwierząt – ucieleśnienie a spór o antropomorfizm – dr Maja Białek