2018uczestnik

Anna Głowik

Studentka drugiego roku Kognitywistyki KUL.

Szczególnie interesuje mnie ewolucja emocji i pozytywnych zachowań, takich jak np. empatia. Nie nudzę się też na zajęciach dotyczących zachowań człowieka, jego środków poznawczych i mechanizmów, które nimi sterują, również w rozróżnieniu kulturowym.
Jestem osobą energiczną i ciekawą świata, umiejącą słuchać.