student

Jagoda Bigos

Kognitywistyka – Studia I stopnia na KUL.
2015 rok – Wystąpienie na temat umysłu estetycznego na XII Lubelskim Festiwalu Nauki.

Jagoda Bigos – Jakimi językami mówi ogień?