2017wykładowca

Marta Kubiszyn

dr Marta Kubiszyn

Dr Marta Kubiszyn

– doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Kultury i Historii Żydów przy Instytucie Kulturoznawstwa UMCS w Lublinie, zajmuje się pamięcią kulturową, problematyką przekazów ustnych i teorią fotografii a także edukacją wielokulturową i edukacją o Holokauście.

 

 

 

 

 

Marta Kubiszyn – Kulturoznawcza i poznawcza wartość fotografii