Marta Kubiszyn

dr Marta Kubiszyn

dr Marta KubiszynMarta Kubiszyn – doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Kultury i Historii Żydów przy Instytucie Kulturoznawstwa UMCS w Lublinie, zajmuje się pamięcią kulturową, problematyką przekazów ustnych i teorią fotografii a także edukacją wielokulturową i edukacją o Holokauście.

Marta Kubiszyn – Kulturoznawcza i poznawcza wartość fotografii