Marta Kubiszyn

dr Marta Kubiszyn

Dr Marta Kubiszyn

– doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Kultury i Historii Żydów przy Instytucie Kulturoznawstwa UMCS w Lublinie, zajmuje się pamięcią kulturową, problematyką przekazów ustnych i teorią fotografii a także edukacją wielokulturową i edukacją o Holokauście.

 

 

 

 

 

https://lsk.kul.pl/wydarzenie/marta-kubiszyn-kulturoznawcza-i-poznawcza-wartosc-fotografii/?instance_id=24