Adrianna Smurzyńska

Adrianna Smurzyńska
Adrianna Smurzyńska

mgr Adrianna Smurzyńska

Ukończyłam filozofię i psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, obecnie pracuję nad pracą doktorską z filozofii umysłu. Poza pracą naukową, moją pasją jest prowadzenie zajęć edukacyjnych i rozwijających twórcze myślenie. Umiejętności prowadzenia treningów twórczości zdobywałam w trakcie zajęć na studiach, odbywając dwuletni staż w Ośrodku Twórczej Edukacji „Kangur”, będąc dwukrotnie sędzią w konkursie twórczego rozwiązywania problemów „Odyseja Umysłu” oraz prowadząc autorskie szkolenia dla wolontariuszy „Akademii Przyszłości”. Wierzę, że twórcze myślenie to umiejętność, którą każdy posiada i każdy może rozwijać.