Monika Chylińska

Doktorantka na Wydziale Filozofii KUL, absolwentka studiów magisterskich z psychologii i filozofii (KUL, VU Amsterdam), beneficjentka programu Preludium w Narodowym Centrum Nauki (2017-2019).

Prowadzi warsztaty twórczego myślenia dla studentów kognitywistyki KUL. Zajmuje się filozofią umysłu, a w jej ramach szczególnie kognitywnymi źródłami ludzkiej kreatywności, wyobraźnią kontrfaktyczną oraz poznawczymi fundamentami dziecięcych zabaw w udawanie.

 

Wyobraźnia kontrfaktyczna i zabawa na niby: umysłowe fundamenty ludzkiej kreatywności