Agnieszka Starzyńska

Agnieszka Starzyńska
Agnieszka Starzyńska

mgr Agnieszka Starzyńska

Jestem doktorantką i prowadzę badania z zakresu języka współczesnej reklamy w perspektywie kognitywnej w Instytucie Języka Polskiego PAN. Jestem także wykładowcą komunikacji internetowej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej.

Agnieszka Starzyńska – Gramatyka kognitywna jako narzędzie badania reklamy