Witold Wachowski

Witold Wachowski
Witold Wachowski

mgr Witold Wachowski

Jestem filozofem kognitywistyki. Realizuję projekt badawczy „Interakcje w rozproszonych systemach poznawczych a indywidualizm metodologiczny” (w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki) przy Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, a jednocześnie przygotowuję się do obrony doktoratu w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Moje zainteresowania naukowe obejmują koncepcję poznania rozproszonego, psychologię ekologiczną, etnografię poznawczą, jak również teorię i praktykę dizajnu. Poza standardowymi zajęciami akademickimi prowadziłem przy Ośrodku Badań Filozoficznych w Warszawie warsztaty z ekologicznych badań nad percepcją filmową. Kierowałem siedmioma projektami upowszechniającymi wiedzę z zakresu kognitywistyki, objętymi grantami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Założyłem i prowadzę Projekt Avant stanowiący platformę dla publikacji, konferencji i innych aktywności związanych z interdyscyplinarnymi badaniami nad poznaniem i wiedzą.

Więcej informacji na stronie internetowej: https://sites.google.com/site/wmwachowski

Witold Wachowski