Albert Łukasik

Na moje dotychczasowe doświadczenie naukowe składa się aktywna praca w Kole Kognitywistyki UMCS. Na pracę składało się organizowanie konferencji (Dzień Neuroróżnorodności, Lubelskie Dni Kognitywistyki, Ludzkie i Nie-ludzkie Oblicza Transhumanizmu), warsztatów (organizowanych w ramach Nocy Filozoficznej w I L.O. im. Stanisława Staszica w Lublinie), uczestnictwo w debacie filozoficzno-kognitywistycznej “Jeden człowiek – dwa spojrzenia” (wydarzenie “Po nitce do kłębka” organizowane w ramach Światowego Dnia Filozofii UNESCO 2018), aktywne uczestnictwo na wydarzeniach, gdzie promowana była szeroko pojmowana kognitywistyka (Drzwi Otwarte UMCS) i współorganizacja Kinozofii (cyklu spotkań filmowo – dyskusyjnych) na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS.

 

Jak to jest gdy boli cię kapiący kran, czyli jak wirtualna rzeczywistość może pomóc nam zrozumieć autystyczny umysł –