Anastazja Szuła

Ukończone studia licencjackie z kognitywistyki, niemal ukończone studia magisterskie. Kilkuletnie sprawowanie funkcji przewodniczącej Koła Kognitywistyki UMCS, w tym czasie organizacja konferencji, np. Ludzkie i Nie-Ludzkie Oblicza Transhumanizmu. Czynny udział w konferencjach lokalnych, krajowych i międzynarodowych organizowanych w Polsce, m. in. Cracow Cognitive Science Conference.