Olgierd Borowiecki

Olgierd Borowiecki

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II / Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
olgierd.borowiecki@gmail.com

Zainteresowania związane ze wszelkimi aspektami dotyczącymi mechanizmów poznawania rzeczywistości. Od lingwistyki poprzez psychologię i filozofię, na neurobiologii skończywszy. Kognitywistyka w moim mniemaniu powinna łączyć ze sobą wszystkie dziedziny szczegółowe celem interdyscyplinarnego opisania systemu poznawczego i takie właśnie jest moje doświadczenie naukowe.