Jakub Janczura

Doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych – ARS na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Współzałożyciel i aktualny prezes Koła Naukowego Studentów Kognitywistyki KUL. Wraz z innymi studentami czynnie bierze udział w tworzeniu strony kognitywistyka.kul.pl. Organizator wielu konferencji naukowych takich jak „Czas na Umysł” czy „Letnia Szkoła Kognitywistyki”. Uczestnik różnych konferencji i wydarzeń naukowych: Lubelski Festiwal Nauki 2017, III Konferencji Avant. Trends in Interdisciplinary Studies pt. Understanding Social Cognition 2017, Białostockie Forum Kognitywistyki 2018, Kognikacja 2018, Letnia Szkoła Kognitywistyki 2018. Aktywny uczestnik projektu badawczego pt. Zaangażowanie języka, czynników kulturowo specyficznych i potocznych intuicji w zdolność czytania w umyśle i poznaniu społecznym prowadzonego przez dr hab. Arkadiusza Guta prof. KUL. Od 2020 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego. W 2021 roku dołączył do zespołu PeCoLa (Perception, Cognition and Language). Jego zainteresowania badawcze to między innymi wpływ treningu dzieci z wykorzystaniem „filozofii dla dzieci” na rozwój metapoznawczy. Interesuje się również refleksja na temat myśli oraz relacja wpływu myśli na język – czy możemy myśleć bez znajomości języka? Prywatnie jest pasjonatem gry na perkusji, w szachy oraz koszykówki.