Artur Grabowski

mgr Artur Grabowski

Absolwent Kognitywistyki I-go i II-go stopnia na UMCS.

Obecnie doktorant w Zakładzie Logiki i Kognitywistyki na wydziale Filozofii i Socjologii UMCS. W 2015 roku obroniłem pracę licencjacką pod tytułem „Modele i architektury poznawcze w AI”. W pracy tej przeanalizowałem kilka różnych architektur kognitywnych które różniły się sposobem reprezentacji wiedzy( sieci semantyczne, ramy, reguły).

W 2017 roku obroniłem pracę magisterską pod tytułem „Kognitywne właściwości maszyn płynowych”, w której przeanalizowałem jedną ze współczesnych modeli sztucznych sieci neuronowych pod kątem możliwości asocjacyjnych. Obecnie w swojej pracy badawczej zajmuję się problemami związanymi z psychologicznymi aspektami relacji człowiek- robot nawiązując tym samym do psychorobotyki i socjorobotyki.