Bożena Ronowska

Doktorantka historii, historii sztuki i archeologii Uniwersytetu Gdańskiego, pisze rozprawę doktorską na temat procesów o czary w XV-XVIII wieku. Interesują ją głównie Prusy Królewskie, choć temat czarów i czarownic opracowuje i przedstawia w różnych kontekstach, czasie i miejscu. Dwukrotna stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przez wszystkie lata studiów otrzymywała stypendium rektora UG dla najlepszych doktorantów. Swoją pracę opiera na zachowanych materiałach archiwalnych, przechowywanych w zbiorach Archiwów Państwowych.

Opublikowała łącznie dziewięć artykułów naukowych z zakresu opracowywanego tematu, wygłosiła wiele referatów z katedr uczelni wyższych w całym kraju (łącznie 28 wystąpień). Największe z nich to uniwersytety w Krakowie, Lublinie, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu. Otrzymała trzy granty na badania własne, uczestniczy w dwóch międzynarodowych projektach naukowych, jednym z nich kieruje osobiście.

Pamięć niepamięci – przekład symboli na ludzkie cierpienie. Wczesnonowożytny proces odczłowieczenia “czarownicy” – Bożena Ronowska