Andrzej Dąbrowski

dr hab. Andrzej Dąbrowski, prof. UP

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

filozof i wielki orędownik badań interdyscyplinarnych. Zatrudniony w Katedrze Epistemologii, Logiki i Kognitywistyki Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Doktorat obronił w 2010 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim na podstawie rozprawy pt. Intencjonalność a semantyka. Habilitację uzyskał w 2020 roku na Uniwersytecie Łódzkim na podstawie rozprawy Źródła, natura i funkcje emocji. Studium teorii impulsji Leona Petrażyckiego. Członek komitetu redakcyjnego półrocznika ARGUMENT: Biannual Philosophical Journal Członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. 

Zainteresowania naukowe: wybrane problemy kognitywistyki, intencjonalność świadomości i działania, natura emocji i ich wpływ na procesy poznawcze, natura myślenia i różne formy myślenia, zwłaszcza: myślenie krytyczne. 

Czym są emocje? Analiza pojęcia w kontekście wybranych rozwiązań esencjalistycznych – dr hab. Andrzej Dąbrowski, prof. UP