Tomasz Kruszewski

dr hab. Tomasz Kruszewski, prof. UMK

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jestem filozofem i zajmuję się problematyką epistemologiczną, w szczególności zaś problemami z filozofii i nauk, takimi jak filozofia umysłu, nauki o poznawaniu (kognitywistyka), teorie sztucznej inteligencji oraz teorie komunikacji i informacji.

 

 

W ramach tych dziedzin badawczych, za pomocą kategorii i pojęć filozoficznych, w nawiązaniu do teorii naukowych, zajmuję się zagadnieniami:

  1. procesów i czynności poznawczych,
  2. natury stanów umysłowych,
  3. rodzajów działań komunikacyjnych oraz
  4. uwarunkowania ludzkiego poznania i wiedzy technologiami informatycznymi.

Jako epistemolog-naturalista wykorzystuję warsztat analitycznej filozofii oraz podstawowe idee pragmatyzmu (neopragmatyzmu) do opisu procesów poznawczych, czynności poznawczych oraz różnych rodzajów wiedzy. Staram się opisać i zrozumieć różnorodne czynności poznawania i zdobywania wiedzy przez człowieka, precyzując znaczenia epistemicznych kategorii wiedzy, poznania, informacji, komunikowania.

 

Emocje i uczucia pacjentów z trudnościami psychicznymi – dr hab. Tomasz Kruszewski, prof. UMK