Magdalena Dunaj

dr Magdalena Dunaj

Uniwersytet Warszawski

Adiunkt w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzi seminarium magisterskie oraz zajęcia konwersatoryjne dotyczące społeczno-kulturowych aspektów głuchoty dla studentów filologii polskiego języka migowego. W roku 2015 obroniła rozprawę doktorską pt. „GŁUCHY-ŚWIAT. Głuchota w perspektywie antropologii zaangażowanej”. Od 2009r. związana z Łódzkim Oddziałem Polskiego Związku Głuchych. Jej zainteresowania naukowe dotyczą antropologicznych aspektów głuchoty, w szczególności zaś mieszczą się w obrębie etnografii lingwistycznej (emocje, humor, ideologia językowa, tabu).

 

Emocje w polskim języku migowym: perspektywa językoznawcza i antropologiczna – dr Magdalena Dunaj