Krzysztof Mirosław

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Ukończyłem pierwszy rok kognitywistyki. Na chwilę obecną nie jestem autorem żadnych publikacji, a referat który możliwie dany mi będzie sprezentować to tak naprawdę pierwsze moje kroki w działalności naukowej nie licząc prac na zaliczenie semestrów.