Tomir Jędrejek

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Interesuję się grami wideo, szczególnie aspektami związanymi z ontologią (przestrzeń, nawigacja), projektem poziomów i lokacji oraz immersją. W 2020 obroniłem pracę magisterską, pt. “Zjawisko lokacji w grach komputerowych” na kierunku Produkcja Medialna. Z kolei w 2021 ukończyłem studia licencjackie na kierunku Filozofia – moja praca miała tytuł “Koncepcja przestrzeni w filozofii transcendentalnej Immanuela Kanta”.
Aktywnie uczestniczę w działaniu koła naukowego “Produktywni” na wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS, gdzie prowadzę sekcję groznawczą. Wraz z członkami sekcji wygłosiliśmy prelekcję pt. “Glitche a immersja” podczas Ogólnopolskiej Konferencji Kół Medialnych w 2022 roku.