Analiza integracji pojęciowej w memach internetowych zawierających wyobrażenia gestów – Agnieszka Libura

dr hab. Agnieszka Libura, prof. UWr
Uniwersytet Wrocławski
Instytut Filologii Polskiej
Zakład Językoznawstwa Stosowanego

Analiza integracji pojęciowej w memach internetowych zawierających wyobrażenia gestów

Globalizacja w kulturze przejawia się m.in. powstaniem ponowoczesnego folkloru o uniwersalnych rysach. Moje wystąpienie dotyczy jednego zjawiska tego folkloru – internetowych memów, a dokładnie integracji pojęciowej w memach zawierających wyobrażenia gestów. Interesują mnie całe serie memów oparte na szkielecie jednego gestu, któremu przypisuje się pewne znaczenie – konwencjonalne lub nieznane poza kręgiem komunikacji internetowej. Wiele z nich ma dość długą historię i wykazuje się produktywnością przez lata. Zazwyczaj ten szkielet jest integrowany z przestrzenią aktualnych wydarzeń, np. może służyć jako komentarz polityczny, uwaga obyczajowa itp.

 

Agnieszka Libura