Sophia – pierwsza dama fałszywej emergencji? Humanoidalność robotów a antropocentryzm – Paweł Fortuna i Zbigniew Wróblewski

dr Paweł Fortuna

Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL

Wydział Filozofii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Sophia – pierwsza dama fałszywej emergencji? Humanoidalność robotów a antropocentryzm

W referacie podejmujemy problematykę przypisywania ludzkich cech humanoidalnym robotom. Proces ten uwidacznia się między innymi w powszechnym  stosowaniu  metafor konceptualnych  zaczerpniętych z  domeny antropologicznej do opisu  sztucznej inteligencji. Szerszym tłem rozważań będzie rozwój sztucznej inteligencji i społeczna akceptacja istnienia  tzw. silnej sztucznej inteligencji, jako efekt oddziaływania przekazów medialnych prezentujących antropomorficzne portrety SI.

Przedstawiony zostanie stan prac nad Skalą Antropocentryzmu oraz wyniki pierwszych badań z jej zastosowaniem. Przyjmujemy hipotezę, że postawa antropocentryczna może być moderatorem stosunku do SI.

Zaprezentowany zostanie również program przyszłych badań ukierunkowanych na wyjaśnienie przyczyn przypisywania emergentnych własności innowacjom technologicznym.

 

Paweł Fortuna

Zbigniew Wróblewski