Warunki poprawności i skuteczności metakolażu (kanonu myślenia metaforycznego) – spotkanie logiki z kognitywistyką? – Dorota Rybarkiewicz

dr Dorota Rybarkiewicz
Uniwersytet Łódzki
Instytut Filozofii

Warunki poprawności i skuteczności metakolażu (kanonu myślenia metaforycznego) – spotkanie logiki z kognitywistyką?

Proces myślenia metaforycznego tzw. metakolaż, inicjowany znaczącą i nietypową zmianą, która z kolei uruchamia naturalny dla umysłu mechanizm uzgadniania (porównywania) współwystępujących percepcji, prowadzi do generowania „sensu” otaczających zjawisk poprzez łańcuch implikacji. Metakolaż jest charakterystyczny dla procesu rozumienia nie tylko metafor, ale też dla generowania nowych pomysłów , dla uczenia się i poznawania oraz dla rozwiązywania problemów. Ma on ma swe źródło w tendencji do tworzenia spójnej całości. Podjęta zostanie próba poddania ocenie poprawności tego procesu przy zastosowaniu niektórych pojęć logicznych a także próba sformułowania adekwatnych kryteriów, których spełnienie decydować będzie o skuteczności i użyteczności tego procesu.

 

Dorota Rybarkiewicz