Paweł Fortuna

Paweł Fortuna
Paweł Fortuna

Psycholog, mentor, power speaker i trener biznesu z 20-letnim doświadczeniem. Wykładowca na Akademii Leona Koźmińskiego i w Instytucie Psychologii KUL – opiekun I edycji Psychologii biznesu i przedsiębiorczości.

Od 1995 zatrudniony w Katolickim Uniwersytecie

Lubelskim Jana Pawła II, związany z Katedrą Psychologii Eksperymentalnej. Realizuje badania z zakresu obrony przed manipulacją oraz komunikacji medialnej (m.in. rozumienie telewizyjnych programów informacyjnych). Od połowy lat 90. specjalizuje się w psychologii biznesu i psychologii pozytywnej. Jest autorem książek, artykułów naukowych i popularnonaukowych z dziedziny psychologii.

W 2012 został powołany na stanowisko koordynatora ds. negocjacji w Centrum Negocjacji Mediacji i Arbitrażu KUL.

Współtworzył cykl konferencji naukowych „Konferencji Aktualności Psychologicznych AKTUALIA” oraz „Ludzka Twarz Biznesu”. Propaguje ideę stosowania białej perswazji w biznesie i debacie publicznej. Działa na rzecz poprawy jakości kształcenia ludzi dorosłych i eliminacji praktyk typowych dla psychobiznesu. Publikował między innymi w „Charakterach”, a jego artykuł o psychologii porażki znalazł się w zbiorze najważniejszych tekstów 20-lecia tego miesięcznika.

Wykładowca na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Członek honorowy Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu oraz Stowarzyszenia MBA Inspire. Kieruje firmą doradczą „Fortuna & Fortuna”, która realizuje projekty warsztatowe i konsultingowe dla polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw.

Inicjator i organizator ogólnopolskich konferencji: Aktualia oraz Ludzka Twarz Biznesu. Członek ZAiKS, autor tekstów i kompozytor. Twórca muzyki filmowej i ilustracyjnej.

 

Sophia – pierwsza dama fałszywej emergencji? Humanoidalność robotów a antropocentryzm – Paweł Fortuna i Zbigniew Wróblewski