Joanna Pędzisz

Joanna Pędzisz
Joanna Pędzisz

pracuje w Katedrze Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Jej badania sytuują się na obszarze lingwistyki dyskursu. W centrum zainteresowania znajdował się do tej pory proces profilowania tematycznego i interakcyjnego dyskursu internetowego, któremu poświęcona została rozprawa habilitacyjna p.t. Profil des Online-Diskurses in Blog-Interaktionen an der Schnittstelle zwischen theoretischem Konzept und empirischem Modell. Od ponad 10 lat uczestniczy w warsztatach tańca współczesnego, który dwa lata temu stał się jej obiektem badań. Podczas warsztatów usłyszała kiedyś: “Robimy piruet z poświatą”. Uświadomiła sobie wtedy, że tancerz współczesny jako pedagog nie tylko uczy pracy z ciałem i przestrzenią, ale również mówi o ruchu, opisuje go, rzadko: nazywa, ponieważ ruch w tańcu współczesnym czerpie z innej tradycji i nie jest obwarowany jednolitą terminologią. Tancerzy współczesnych traktuje zatem jako wspólnotę dyskursywną, której działania werbalne, para- i niewerbalne składają się na multimodalny dyskurs o tańcu współczesnym. Członkini Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej oraz Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego.

 

Powinniśmy być w stanie wykonać wszystkie ruchy, które możemy sobie wyobrazić. Jakości ruchowe w tańcu współczesnym z perspektywy kognitywnej – Joanna Pędzisz