Emocje i uczucia pacjentów z trudnościami psychicznymi – Tomasz Kruszewski

Moja ponad dwudziestoletnia praktyka w pracy z osobami przejawiającymi trudności psychiczne i cierpiącymi na choroby psychiczne pokazuje mi, jak kluczowe znaczenie dla zdrowia i homeostazy ma zrozumienie własnych emocji i emocji osób w bliższym i dalszym otoczeniu pacjentów. Do gabinetu psychoterapii poznawczo-behawioralnej trafiają najczęściej pacjenci z zaburzeniami nastroju, zarówno labilnością emocjonalną, jak i nastrojem obniżonym, ponadto cierpiący na zaburzenia lękowo i borykający się z fobiami. W opiece ambulatoryjnej mam też do czynienia z pacjentami ze zdiagnozowaną schizofrenią, chorobą afektywną dwubiegunową i stresem pourazowym. Pomimo zróżnicowanych przekonań kluczowych i dysfunkcyjnych założeń osiową emocją jest zwykle lęk, który warunkuje określone postawy i treści poznawcze. Podczas gościnnego wykładu będę mówił o jego etiologii, przejawach i technikach ograniczania afektów.

Tomasz Kruszewski