Jak „praxis” i „theoria” sztucznej inteligencji zależą od metafor obecnych w nauce i technologii? – Mirek Sopek

dr Mirek Sopek
MakoLab SA

Jak „praxis” i „theoria” sztucznej inteligencji zależą od metafor obecnych w nauce i technologii?

W moim referacie przedstawię rolę metafor mających swoje źródło w nauce i technologii w  rozumieniu oraz zastosowaniach sztucznej inteligencji. W pierwszej części wykładu zdefiniuję, czym są metafory w nauce i technologii, jak powstają i jaka jest ich rola, poprzez specyficzne sprzężenie zwrotne w rozwoju technologicznym i naukowym ludzkości.

Zainspirowany analizami George Zarkadakis’a („In our own image”  Rider Books 2017) przedstawię związek pomiędzy metaforami technologicznymi a wyobrażeniami ludzi na temat sztucznej inteligencji na przestrzeni wieków.

W głównej części referatu dokonam analizy metafor symboliczno-logicznego rozumienia inteligencji oraz rozumienia mającego źródło w neurobiologii i naukach kognitywnych. Z obu tych metafor wynikają dwa zupełnie różne model Sztucznej Inteligencji, które są obecnie w silnej konkurencji.

W konkluzji przedstawię rozważania nad możliwymi zmianami tych metafor w wyniku dającego się przewidzieć rozwoju nauki i technologii, w tym ewolucji technologii obliczeniowych w kierunku aplikacji zjawisk kwantowych w technologiach obliczeniowych.

Mirosław Sopek