Improwizacja jako narzędzie do zabawy metaforą; metafora jako narzędzie do zabawy improwizacją – Katarzyna Karska i Anna Krajewska

dr Katarzyna Karska
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr Anna Krajewska

Improwizacja jako narzędzie do zabawy metaforą; metafora jako narzędzie do zabawy improwizacją

Do niedawna improwizacja była głównie rozpatrywana w kontekście przestrzeni teatralnej. Ostatnie lata pokazały jednak możliwości jakie niesie ze sobą improwizacja wykorzystywana w pracy, komunikacji i nauce. Okazało się, że metafora konceptualna umożliwia efektywne improwizacje dzięki powiązaniom między domenami związanymi różnymi domenami życia. Dzięki temu, że metafora jest wszechobecna, kształtuje ona ludzki światopogląd i umożliwia komunikację. Metafora pozwala odejść od wyznaczonego scenariusza, organizuje improwizację i pozwala na twórcze, lecz spójne działania.

Warsztaty improwizacji to bezpieczny i zabawny sposób rozwoju kompetencji porozumiewania się, poszukiwania kreatywnych rozwiązań i otwartości w nawiązywaniu kontaktów. Mechanika gier improwizacji teatralnej idealnie wpisuje się w edukację poprzez wykorzystywanie metafor, odgrywanie ról, testowanie formułowania treści, testowanie zachowań do wykorzystania w realnych, życiowych sytuacjach wymagających aktywnej interakcji z innymi osobami. Improwizacja i techniki improwizacyjne to doskonałe narzędzie dydaktyczne, które wzmacnia umiejętności komunikacyjne niezbędne w dydaktyce i podczas interakcji międzyludzkich.

W oparciu o tworzenie sytuacji tu i teraz, improwizacja wymaga szybkiego reagowania i spontanicznego tworzenia treści, spójnie z elementami behawioralnymi w adekwatny do owych nagle pojawiających się przebiegu zdarzeń. Student, uczeń, znajdujący się w środku tej sytuacji automatycznie angażuje wszystkie zmysły, zasoby intelektualne i emocjonalne. Nieświadomie czerpie z potencjału metafor konceptualnych. W holistyczny sposób korzysta ze swoich zasobów, doświadczeń, reprezentując je publicznie z użyciem metafor tak, by być czytelnym i zrozumiały dla odbiorcy. Takie mechanizmy uruchamiają się podczas treningu improwizacji, dlatego też warto się jej przyjrzeć i doświadczyć jej na własnej skórze.

Katarzyna Karska

Anna Krajewska