Muzyka i jej metafory – Ewa Schreiber

dr Ewa Schreiber
Uniwersytet Adama Mickiewicza
Instytut Muzykologii

Muzyka i jej metafory

Czy metafora może być figurą muzyczną? W odpowiedzi na to pytanie część badaczy podkreśla dynamiczne relacje pomiędzy tematami czy motywami muzycznymi. Przenikanie kontrastujących kategorii ekspresji może prowadzić do powstawania kategorii wyższego rzędu i wywoływać w słuchaczu wrażenie nowości. Inni poszukują metafor na głębszym poziomie i odnajdują w muzyce czasoprzestrzenne schematy wyobrażeniowe, które łączą ją z naszym codziennym doświadczeniem. Jakie schematy wyobrażeniowe leżą u podstaw muzyki? W jaki sposób są one ucieleśnione w strukturach muzycznych? Jaką rolę odgrywa w tym rytm, melodia, harmonia czy barwa dźwięku? Czy w muzyce można mówić o procesie integracji pojęciowej? Spróbuję odpowiedzieć na te pytania korzystając m.in. z badań Roberta Hattena, Lawrence’a Zbikowskiego czy Michaela Spitzera. O obecności i różnorodności metafor muzycznych będą świadczyć przykłady zaczerpnięte z muzyki klasycznej i współczesnej.

 

Ewa Schreiber