Przetwarzanie afektywne w sztucznej inteligencji – Mirek Sopek

Wykład wprowadzi słuchaczy w dziedzinę zwaną „Affective computing” (Przetwarzanie Afektywne), zapoczątkowaną przez amerykańską uczoną Rosalind Picard. Odwołując się do teorii emocji omówi zarówno idee skonstruowania algorytmów i komputerów, które byłyby zdolne do ekspresji emocji jak i systemów reagujących na stany emocjonalne człowieka. Następnie przedstawi sposoby w jaki przetwarzanie afektywne może udoskonalić współczesne rozwiązania sztucznej inteligencji. Wykład zakończy omówienie praktycznych zastosowań tej dziedziny, korzyści i zagrożenia z niej wypływające.

Mirosław Sopek