Rola emocji w poznaniu moralnym – Artur Szutta

Wielu autorów zajmujących się badaniami empirycznymi w ramach psychologii moralności przyjmuje stanowisko, że nasze emocje moralne stanowią rezultat działania mechanizmów heurystycznych. Jako takie emocje okazują się mieć małą (albo wręcz żadną) wartość poznawczą. Można jednak na emocje spojrzeć inaczej, ujmując je w kategoriach qualiów wartości, które odgrywają istotną rolę w percepcji moralnej. Na rzecz takiego rozumienia emocji postaram się argumentować.

 

Artur Szutta